The Scirocco&Corrado Forum  

Atpakaļ   The Scirocco&Corrado Forum > Biežāk uzdotie jautājumi
Lietotājs
Parole
Reģistrācija Biežāk uzdotie jautājumi Lietotāji Kalendārs Meklēt Jaunas ziņas Atzīmēt forumus kā izlasītus

BB-kodi
BB-коды - это набор тегов, основанных на языке HTML, и разработанных специально для использования в сообщениях форумов. Они позволяют выполнять форматирование текста гораздо проще, чем в HTML, причем, не нарушая целостность страницы. Прежде чем использовать BB-коды в сообщениях, вы должны убедиться, что они разрешены администратором.

Ниже приведены примеры использования BB-кодов.
BB-kodi
[b], [i], [u] Trekns / Kursīvs / Pasvītrots
[color] Krāsa
[size] Fonta izmērs
[font] Fonts
[highlight] Teksta izcelšana
[left], [right], [center] kreisai malai / Labai malai / Centrēt
[indent] Atkāpe
[email] E-pasta adreses saite
[url] Saite uz URL
[thread] Saite uz tēmu
[post] Saite uz ziņu
[list] Marķēti saraksti / Paplašināts (numurēts) saraksts
[img] Attēli
[code] Kods
[php] PHP kods
[html] HTML Kods
[quote] Citēt
[noparse] Pārtraukt BB-kodu atšķiršanu
[attach] Pielikums
[700] Attēls (700)
Nepareiza BB-kodu izmantošana:
  • [url] www.zCarot.com [/url] - nedrīkst izmantot atstarpi starp tekstu un kodu.
  • [email]mail@zCarot.com[email] -noslēdzošam kodam jābūt šķērssvītru (/) ([/email])

Trekns / Kursīvs / Pasvītrots
[b], [i] un [u] kodi ļauj tekstu padarīt treknāku, slīpu vai pasvitrotu.
Izmantošana [b]nozīme[/b]
[i]nozīme[/i]
[u]nozīme[/u]
Piemērs [b]Šis teksts ir trekns[/b]
[i]Šis teksts ir rakstīts ar kursīva palīdzību[/i]
[u]Šis ir pasvītrots teksts[/u]
Rezultāts Šis teksts ir trekns
Šis teksts ir rakstīts ar kursīva palīdzību
Šis ir pasvītrots teksts

Krāsa
Kods [color] maina teksta krāsu.
Izmantošana [color=Opcija]nozīme[/color]
Piemērs [color=blue]Šis teksts ir zils[/color]
Rezultāts Šis teksts ir zils

Fonta izmērs
Kods [size] ļauj mainīt burtu lielumu.
Izmantošana [size=Opcija]nozīme[/size]
Piemērs [size=+2]Šis teksts ir divreiz lielāks nekā normāls[/size]
Rezultāts Šis teksts ir divreiz lielāks nekā normāls

Fonts
Kods [font] maina burtu lielumu.
Izmantošana [font=Opcija]nozīme[/font]
Piemērs [font=courier]Šis teksts ir rakstīts ar Courier [/font]
Rezultāts Šis teksts ir rakstīts ar Courier

Teksta izcelšana
Kods [highlight] ļauj izcelt tekstu.
Izmantošana [highlight]nozīme[/highlight]
Piemērs [highlight]Šis teksts ir iezīmēts[/highlight]
Rezultāts Šis teksts ir iezīmēts

kreisai malai / Labai malai / Centrēt
Kodi [left], [right] un [center] ļauj līdzināt tekstu kreisai un labai malām, kā arī centrēt.
Izmantošana [left]nozīme[/left]
[center]nozīme[/center]
[right]nozīme[/right]
Piemērs [left]Šis teksts ir līdzināts kreisai malai[/left]
[center]Šis teksts ir centrēts[/center]
[right]Šis teksts ir līdzināts labai malai[/right]
Rezultāts
Šis teksts ir līdzināts kreisai malai
Šis teksts ir centrēts
Šis teksts ir līdzināts labai malai

Atkāpe
Kods [indent] ļauj uztaisīt atkāpi.
Izmantošana [indent]nozīme[/indent]
Piemērs [indent]Šis teksts ir ar atkāpi[/indent]
Rezultāts
Šis teksts ir ar atkāpi

E-pasta adreses saite
Kods [email] ļauj Jums izveidot saiti uz e-pasta adresi. Jūs varat arī pievienot Jūsu saitei (ne obligāto) parametru 'name'.
Izmantošana [email]nozīme[/email]
[email=Opcija]nozīme[/email]
Piemērs [email]myname@somesite.com[/email]
[email=myname@somesite.com]Spied šeit, lai nosūtīt man e-pastu[/email]
Rezultāts myname@somesite.com
Spied šeit, lai nosūtīt man e-pastu

Saite uz URL
Kods [url] ļauj pievienot saites uz saitēm vai arī failēm. Izmantojot papildus parametru var arī noradīt saites nosaukumu.
Izmantošana [url]nozīme[/url]
[url=Opcija]nozīme[/url]
Piemērs [url]http://www.scirocco.lv/forum[/url]
[url=http://www.scirocco.lv/forum]The Scirocco&Corrado Forum[/url]
Rezultāts http://www.scirocco.lv/forum
The Scirocco&Corrado Forum

Saite uz tēmu
Kods [thread] ļauj izveidot saiti uz tēmu, izmantojot to numuru (ID). Izmantojot papildus parametru var noradīt arī saites nosaukumu.
Izmantošana [thread]Tēmas numurs (ID)[/thread]
[thread=Tēmas numurs (ID)]nozīme[/thread]
Piemērs [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Spiediet šeit![/thread]
(Atceraties: tēmas /ziņas ID ir dots tikai piemēram un šo tēmu/ ziņu var arī nebūt.)
Rezultāts http://www.scirocco.lv/forum/showthread.php?t=42918
Spiediet šeit!

Saite uz ziņu
Kods [post] ļauj veidot saiti uz konkrētu ziņu, izmantojot to numuru (ID). Izmantojot papildus parametru var noradīt arī saites nosaukumu.
Izmantošana [post]Ziņas numurs (ID)[/post]
[post=Ziņas numurs (ID)]nozīme[/post]
Piemērs [post]269302[/post]
[post=269302]Spiediet šeit![/post]
(Atceraties: tēmas /ziņas ID ir dots tikai piemēram un šo tēmu/ ziņu var arī nebūt.)
Rezultāts http://www.scirocco.lv/forum/showthread.php?p=269302#post269302
Spiediet šeit!

Marķēti saraksti
Kods [list] ļauj veidot parastus un numurētus sarakstus ar dažādām opcijām.
Izmantošana [list]nozīme[/list]
Piemērs [list]
[*]Saraksta elements 1
[*]Saraksta elements 2
[/list]
Rezultāts
  • Saraksta elements 1
  • Saraksta elements 2

Paplašināts (numurēts) saraksts
Kods [list] ļauj arī veidot sarakstus ar papildus opcijām. Numurētām sarakstām opcija ir 1. Alfabētiskam sarakstam ar lieliem sākuma burtiem - A , bet mazajiem - a. Lielajiem romu cipariem -I , bet mazajiem- i.
Izmantošana [list=Opcija]nozīme[/list]
Piemērs [list=1]
[*]Saraksta elements 1
[*]Saraksta elements 2
[/list]

[list=a]
[*]Saraksta elements 1
[*]Saraksta elements 2
[/list]
Rezultāts
  1. Saraksta elements 1
  2. Saraksta elements 2
  1. Saraksta elements 1
  2. Saraksta elements 2

Attēli
[img] kods ļauj Jūsu ziņā pievienot attēlus. Ja kombinēt kopā ar [url] kodu, tad attēlu var uztaisīt kā saiti.
Izmantošana [img]nozīme[/img]
Piemērs [img]http://www.scirocco.lv/forum/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (Bez saites)

[url=http://www.somesite.com] [img]http://www.scirocco.lv/forum/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Saites veidā)
Rezultāts (Bez saites)

(Saites veidā)

Kods
[code] tads ir domats tam, lai attēlot Jūsu ziņojumā dāžadu tagu piemērus. Ar speciālo formatēšanu kods tiks attēlots, bet netiks izpildīts.
Izmantošana [code]nozīme[/code]
Piemērs [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Rezultāts
Kods:
<script type="text/javascript"> <!-- alert("Hello world!"); //--> </script>

PHP kods
[php] tags pilda to pašu funkciju kā [code] tags. Starpība ir tikai tajā, ka tas atzīmes PHP valodas sintaksi. Kaut arī šīs tags tika izveidots prieks PHP valodas, tomēr tas strādās arī ar citām valodām.
Izmantošana [php]nozīme[/php]
Piemērs [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Rezultāts
PHP kods:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML Kods
Kods [html] ļauj Jums izcelt HTML formatēšanas kodus tekstā.
Izmantošana [html]nozīme[/html]
Piemērs [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Rezultāts
HTML Kods:
<img src="image.gif" alt="image" /> <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Citēt
Kods [quote] ļauj attēlot tekstu citātes veidā.
Izmantošana [quote]Citēt[/quote]
[quote=Lietotājs]nozīme[/quote]
Piemērs [quote]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival]vBulletin[/quote]
Rezultāts
Citēt:
vBulletin
Citēt:
Ziņa no John Percival
vBulletin

Pārtraukt BB-kodu atšķiršanu
Kods [noparse] ļaus Jums atcelt BB-kodu atšķiršanu.
Izmantošana [noparse][b]nozīme[/b][/noparse]
Piemērs [noparse][b]vBulletin[/b][/noparse]
Rezultāts [b]vBulletin[/b]

Pielikums
[attach] tags atļaujs Jums attēlot pielikumu Jūsu ziņojumā. Attēloti tiks tikai tie pielikumi, kuri pievienoti esošam ziņojumam.
Izmantošana [attach]Pielikuma numurs[/attach]
Piemērs [attach]12345[/attach]
Rezultāts

Attēls (700)
Attēla ielikšana ar 700 pikseļu platumu. Izmantojam, lai neizkropļotu forumu.
Izmantošana [700]nozīme[/700]
Piemērs [700]http://www.rtv.lv/hakers/projekts/001.jpg[/700]
Rezultāts


Visi laiki ir norādīti GMT +4. Pašreizējais laiks ir : 21:34.


Kontakti: infoscirocco.lv     © 2003 - 2014 The SCIROCCO Club